Obowiązki agencji nieruchomości

0
10
Rate this post

Obowiązki agencji nieruchomości

Pomimo iż najważniejsze obowiązki, jakie wypełniać musi wobec swoich klientów każda agencja nieruchomości, uregulowane są przez ustawę oraz przepisy zawodowe, tak naprawdę za każdym razem mogą to być inne usługi. Nie ma zamkniętej listy obowiązków agenta, ponieważ każdy klient może mieć potrzeby i oczekiwania jeszcze inne niż te zawarte wśród podstawowych obowiązków. Jeśli zaś chodzi o to, jakie są właśnie te podstawowe warunki, to przede wszystkim jest to zamieszczanie ogłoszeń w mediach (jeśli chodzi o sprzedać czy chęć wynajęcia komuś nieruchomości), prezentowanie oferty potencjalnym nabywcom czy wynajemcom, przy czym w zakres tego wchodzi nie tylko prezentacja oferty w biurze, ale też pokazywanie nieruchomości, a także sprawdzanie dokumentów. To ostatnie zwłaszcza jest niezwykle istotne, bo obejmuje sprawdzanie ksiąg wieczystych, czyli prawa własności danej nieruchomości, badanie, czy nie jest ona obciążona kredytem hipotecznym itp. Są to najważniejsze obowiązki, przyjęte nie tylko na mocy regulacji prawnych, ale też ustalone w praktyce. Poza tym jednak pośrednicy zwykle robią znacznie więcej. Na przykład aktywnie pomagają załatwiać wszelkie formalności związane ze stroną prawną transakcji. Niektórzy nawet doradzają przy wyborze kredytu na zakup nieruchomości. Pośrednicy mogą również opracowywać dokumentacje i robić ekspertyzy. Ustawa daje im także prawo wglądu do różnego rodzaju dokumentów, na przykład jeśli chodzi o sprawdzanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzje o warunkach zabudowy itp.