Mieszkanie od spółdzielni

0
10
Rate this post

Mieszkanie od spółdzielni

Kupując mieszkanie od spółdzielni, jest możliwość nabycia dwóch różnych praw do lokalu, czyli spółdzielcze lokatorskie prawo i mieszkanie na własność. Dokonując zakupu mieszkania od spółdzielni, osoba ta musi zawrzeć z nią umowę. Wyróżnić można dwa rodzaje umów: o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz o jego budowę. Członek spółdzielni obliguje w umowie do pokrywania kosztów całej inwestycji oraz do brania udziału w innych zobowiązaniach spółdzielni, które są związane z budową. W umowie nie ma podanej ceny lokalu. Wkład własny, który lokator jest zobowiązany wpłacić, oszacowany dopiero będzie po skończeniu budowy. W umowie z pewnością musi znaleźć się informacja o zakresie wykonywanych prac i ustalenia związane z wysokością kosztów budowy tego obiektu. Koszty budowy rozlicza się w ciągu pół roku od chwili oddania gotowego budynku. W sytuacji umowy mieszkania na własność, właściciel ma prawo do korzystania z niego w jakikolwiek sposób, oczywiście z głową. Mając umowę mieszkania czy domu na własność może nim dysponować i zarządzać bez pytania o czyjąkolwiek zgodę. Może go sprzedać czy też wynająć albo przekazać innej osobie jako darowiznę. Ma prawo także do zmiany charakteru takiego lokalu lub może dobrać sobie współwłaściciela, jeśli zechce. Dzisiaj funkcjonują jedynie te dwie umowy, które mogą być zawierane ze spółdzielniami, czyli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz mieszkanie na własność. Dotychczasowe mieszkania własnościowe od spółdzielni ciągle są obiegu, jednakże jeśli członek spółdzielni złoży wniosek, mieszkania mogą przekształcić się na w pełni własnościowe.