Co to jest audyt energetyczny?

0
11
Rate this post

Zgodnie z prawem, wszystkie nowo budowane domy jednorodzinne muszą mieć wystawiony certyfikat energetyczny. Jest to dokument, który kwalifikuje budynek do poszczególnej klasy energetycznej od A do G, przy czym klasa A oznacza, że mamy do czynienia z wysoko energooszczędnym budynkiem.

Z certyfikatu dowiemy się także, jakie zapotrzebowanie na ciepło mają zrealizowane domy jednorodzinne i czy ma to odzwierciedlenie w wartości, którą zakładały projekty domów.

Co to jest audyt energetyczny?

Ale także domy istniejące powinny postarać się o świadectwo, szczególnie w przypadku, gdy planowana jest termomodernizacja domu. Po pierwsze dlatego, że starając się o premię termomodernizacyjną taki dokument będziemy musieli przedłożyć, a po drugie dowiemy się z niego, jakie rozwiązania modernizacyjne są najwłaściwsze dla naszego domu.

Opinia taka powstaje na podstawie wykonanego audytu energetycznego, który może przeprowadzić tylko uprawniona osoba. Dla domów jednorodzinnych koszt audytu mieści się w granicach 1000-1500 zł.

Audytor musi sprawdzić i określić szereg elementów naszego domu jednorodzinnego. Przyjrzy się zarówno konstrukcji budynku, zastosowanym materiałom budowlanym i izolacyjnym, ale także i instalacjom, jakie zostały w budynku przeprowadzone.

Gotowy audyt energetyczny składać się będzie z:

inwentaryzacji systemu grzewczego, oceny właściwości cieplnych budynku oraz określenia, jaka jest jego charakterystyka energetyczna

stwierdzenia, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku

oceny opłacalności każdej zaproponowanej metody ocieplenia

wskazania metody, która będzie optymalna dla danego budynku.

Przebieg audytu energetycznego

Audyt energetyczny rozpoczyna się pozyskaniem informacji o konstrukcji budynku. Audytor sprawdzi powierzchnię użytkową, liczbę pomieszczeń oraz kubaturę tych, które są ogrzewane. Ważna jest również liczba osób, jaka użytkuje dom jednorodzinny. Typ zabudowy, czy są to domy parterowe czy z poddaszem również jest istotny, ze względu na powierzchnię przegród budowlanych.

Sprawdzone zostaną również ściany zewnętrzne, ich konstrukcja, parametry cieplne, zastosowane do jej wykonania materiały budowlane i ich właściwości. Obliczona zostanie powierzchnia każdej ściany, a także powierzchnia okien, które są w niej zamontowane. Audytor zwróci również uwagę, na którą stronę świata są skierowane okna w danym pomieszczeniu.

(O wpływie rozmieszczenia okien na energetyczność budynku pisaliśmy w artykule Okna a funkcje pomieszczeń).

Sprawdzeniu ulegną również powierzchnie i konstrukcje podłóg oraz stropów Bardzo ważnym elementem będzie również projekt dachu i parametry cieplne każdej połaci dachowej.

Po określeniu typu i konstrukcji budynku, audytor zajmie się instalacjami przeprowadzonymi w domu. Najważniejsza jest oczywiście instalacja grzewcza ? określone zostaną nie tylko urządzenia grzewcze i zastosowane źródło ciepła, ale również sprawność instalacji.

Nie bez znaczenia będą dodatkowe elementy, jak np. posiadane regulatory temperatury czy sterowniki automatyczne instalacji. Audytor sprawdzi również w jaki sposób ogrzewana jest woda użytkowa.

Pozostałe instalacje wentylacyjne czy elektryczne zostaną zbadane zarówno pod względem skuteczności działania, jak i zastosowanych urządzeń i źródeł światła.

Audytor oceni również stan techniczny budynku, aby ustalić, jakie konieczne prace remontowe będą musiały być przeprowadzone. Chodzi tu głównie o nieszczelny dach, zniszczoną elewację domu czy nieprawidłowo izolowane strychy i piwnice.

Sugestie i wskazania dotyczące termomodernizacji będą podzielone na trzy części:

techniczne czyli np. docieplenie ścian, stropodachu, podłóg, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu wentylacji, wymiana kotła itp.

organizacyjne np. przeszkolenie pracowników technicznych, służb konserwatorskich, gdy chodzi o domy wielorodzinne

formalno-prawne np. wprowadzenie systemu rozliczania kosztów energii, podzielniki, zmniejszenie zamówionej mocy grzewczej

Wszystkie pozyskane dane audytor wprowadza do programu komputerowego, gdzie porównywane są z tzw. budynkiem referencyjnym. Dzięki temu nadana zostanie klasa energetyczna budynku oraz podana ilość emitowanego przez budynek CO2 rocznie.